En cada tarea hay algo de diversión. Si encuentras ese algo, el trabajo te resultará un juego.

Mary Poppins


Logopèdia infantil , adolescent i de adults.

Alteracions en el desenvolupament del llenguatge:  Retard en l’adquisició del llenguatge,

Trastorn específic del llenguatge (TEL), Trastorns del desenvolupament del llenguatge (TDL)

​Alteracions de la parla:  Dislàlies, Retards  i Trastorns de la parla

​Alteracions del ritme i la fluïdesa de la parla: Disfèmia/Quequesa/Tartamudesa, Taquilàlia

​Trastorns del desenvolupament de la motricitat oral: Deglució atípica i adaptada.

Trastorns de la deglució: Disfagia en les seves fases oral, faríngia i esofàgica.

​Alteracions de l’audició: Hipoacúsies, Sordeses 

Trastorns de l’Aprenentatge de  la lectura y la escriptura: Dislèxia, Disgrafia, Disortografia

​Alteracions del llenguatge associades a altres patologies com: Trastorn de Espectre Autista (TEA),

Malaties Minoritàries, Síndromes i alteracions d’orígen desconegut

 Logopèdia adults​

Disfèmia/Quequesa/Tartamudesa 

Alzheimer, Demències 

​Hipoacúsies, Presbiacúsia, Sordesa

​Alteracions de la veu:  Disfonies

​Alteracions neurològiques adquirides: Afàsies, Disàrtries, Alèxia, Anàrtria