Psicologia infantil

​Trastorn de dèficit d’atenció (TDA), Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). 

​Problemes de conducta.

​Assessorament i formació als pares en estratègies educatives i d’habilitats d’interacció.

​Trastorns de l’eliminació (enuresis-encopresis).

​Trastorns generalitzats del desenvolupament.

​Dificultats en la relació i adaptació.

Psicologia adolescents

​Problemes de conducta. 

​Trastorns i conflictes del desenvolupament maduratiu, social, familiar i acadèmic.

​Orientació vocacional, intervenció psicopedagògica.

​Diagnòstic psicoeducatiu, orientació i assessorament familiar i escolar.

Psicologia adults

​Trastorns d’ansietat (estrès,angoixa,fòbia) i depressius. 

​Trastorns del somni.

​Dificultats de relació i adaptació. 

​Manies i obsessions.

​Trastorns de la personalitat i emocionals.

​Dols i pèrdues.

​Dificultats en processos de separació i divorci.​

Psicopedagogia

​Aprenentatge i tècniques d’estudi. 

​Entrenament lector tradicional i amb col·laboració del mètode Gliffing.

​Retards escolars. 

​Dificultats en la lectoescriptura.

​Avaluació, diagnòstic i tractament personalitzat de les dificultats emocionals.