Audiologia​

​Trastorns de l’audició.

​Trastorns de la veu (disfonía).                                                                                       

(Servei d’exploracions complementàries:  Audiometries amb la col·laboració de GAES)

Gràcies a la nostra  experiència i a diverses tècniques, es solucionen diversos obstacle per a la bona audició d’una forma professional i amb garanties d’un millor llenguatge