Teràpia assistida amb gossos (TAG)

Històricament els animals han format part de programes terapèutics, educatius o lúdics creant així el  que avui es coneix com Intervencions Assistides amb Gos. En dir Intervencions ens referim a tot allò que engloba:

Teràpia Assistida amb Gos.

​Educació Assistida amb Gos.

​Activitat Assistida amb Gos.

​Lectura Assistida amb Gos.

​Formació Assistida amb Gos.

https://www.itcan.cat/