Elisabeth Dulcet, directora i coordinadora de l’INCALA és coautora de l’Protocol de Detecció i Actuació de la Dislèxia a Catalunya (PRODISCAT), elaborat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquests protocols estan classificats segons l’etapa d’escolarització. Us facilitem els enllaços per a cada un d’ells: